Creix Barcelona

  • 932178396


CREIX Barcelona és un centre multidisciplinar, format per un equip de professionals experts i qualificats. La nostra finalitat és donar resposta, de manera integral, a les necessitats de nadons, nens, adolescents i joves, així

com a les seves famílies, tant en el camp de la salut, com el de l’ensenyament. Creix Barcelona també vol donar respostes als adults en les seves necessitats. Les nostres especialitats són:

Psicologia

Logopèdia

Psicopedagogia

Fisioteràpia infantil

Teràpia ocupacional

A CREIX Barcelona, ajudem als nens i nenes i joves que tinguin dificultatsd’aprenentatge (dislèxia, tdah, discalcúlia, disgrafia,......)

Utilitzem la Teràpia Breu Estratègica com a tractament més resolutiu a curt termini en els problemes de conducta, emocionals i familiars.

CREIX Barcelona es un centro multidisciplinar, formado por un equipo de profesionales expertos y cualificados. Nuestra finalidad es dar respuesta, de manera integral, a las necesidades de recién nacidos, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, así como a sus familias, tanto en el campo de la salud, como en el de la enseñanza. Creix Barcelona también quiere dar respuestas a los adultos en sus necesidades.

Nuestras especialidades son:

Psicología

Logopedia

Psicopedagogía

Fisioterapia infantil

Terapia ocupacional

EN CREIX Barcelona, ayudamos a los niños y niñas y jóvenes que tengan dificultades de aprendizaje (dislexia, tdah, discalculia, disgrafía,......)

Utilizamos la Teràpia Breu Estratègica cómo el tratamiento más resolutivo a corto plazo en los problemas de conducta, emocionales y familiares.

Pedir Presupuestos


¿Necesitas Centro de educación infantil en Barcelona?

  1. Rellena el formulario.
  2. Las empresas de Centro de educación infantil te contactarán.
  3. Te enviarán presupuestos de Centro de educación infantil y tú eliges.

  Creix Barcelona en el mapa de Barcelona

Opiniones sobre Creix Barcelona