Arquitecte Técnic Raúl Muñoz

Arquitecte Técnic Taja de visita
  • 658863883


Cèdula habitabilitat Girona Vallirana arquitecte tècnic aparellador enginyer edificació Raül Muñoz Pacheco informes pericials projecte rehabilitació obres direcció d’obres projecte bastida pla seguretat topografia reparcel.lació plànol legalització cédula

cédula habitabilidad Girona Vallirana arquitecto técnico aparejador ingeniero edificación Raúl Muñoz Pacheco informes periciales proyecto rehabilitación obras dirección de obras proyecto andamio plan seguridad topografía reparcelación plano legalización cédula

Comparar Presupuestos


¿Necesitas Aparejadores y arquitectos técnicos en Girona?

  1. Rellena el formulario.
  2. Las empresas de Aparejadores y arquitectos técnicos te contactarán.
  3. Te enviarán presupuestos de Aparejadores y arquitectos técnicos y tú eliges.

Ver presupuestos de Inspección Técnica de Edificios (ITE) en Girona

  Arquitecte Técnic Raúl Muñoz en el mapa de Girona


  Noticias sobre este negocio

Ite inspeccion tecnica edificios

Ite inspección ténica de edificios en la provincias de girona y barcelona.

Cedula de habitabilidad

Inspeción, certificado de habitabilidad y tramitacion de la solicitud de cedula de habitabilidad de segunda ocupacion en el departament de habitatge de la generalitat de catalunya.

Opiniones sobre Arquitecte Técnic Raúl Muñoz