ite Girona

logo ITE GIRONA
  • 657251299


Inspecció tècnica dedificis a la provincia de girona.

obtingui el certificat d’aptitud de l’edifici de manera fàcil i còmoda a través de ite girona.

la inspecció tècnica del seu edifici és obligatòria des del passat 26 de febrer de 2011.

el decret 187/2010 sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, estableix que han de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars a partir de 45 anys d’antiguitat, edificis que s’acullin a programes públics de foment de la rehabilitació i si ho determinen ordenances locals.

en l’informe de la inspecció tècnica s’inspecciona el sistema estructural de l’edifici, l’envolvent de l’edifici (façanes, cobertes...) i les instal•lacions comuns.

som un grup d’arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació especialitzats en patologies de l’edificació i rehabilitacions d’edificis.

realitzem,a més, peritatges i dictàmens pericials.

obtenga el certificado de aptitud del edificio de manera fácil y cómoda a través de ite girona.

la inspección técnica de su edificio es obligatoria desde el pasado 26 de febrero de 2011.

el decreto 187/2010 sobre la inspección técnica de los edificios de viviendas, establece que deben pasar una revisión obligatoria todos los edificios de viviendas plurifamiliares a partir de 45 años de antigüedad, edificios que se acojan a programas públicos de fomento de la rehabilitación y si lo determinan ordenanzas locales.

en el informe de la inspección técnica se inspecciona el sistema estructural del edificio, la envolvente del edificio (fachadas, cubiertas...) y las instalaciones comunes.

somos un grupo de arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación especializados en patologías de la edificación y rehabilitaciones de edificios.

realizamos, además, peritajes y dictámenes periciales.

Comparar Presupuestos


¿Necesitas Aparejadores en Girona?

  1. Rellena el formulario.
  2. Las empresas de Aparejadores te contactarán.
  3. Te enviarán presupuestos de Aparejadores y tú eliges.

Ver presupuestos de Inspección Técnica de Edificios (ITE) en Girona

  ite Girona en el mapa de Girona

Opiniones sobre ite Girona