Pneumàtics: PER QUÈ COMPROVAR EL SEU ESTAT PERIÒDICAMENT?

Publicado: 12 Diciembre de 2012

La potència que té el cotxe es transmet directament a través del pneumàtic. Del bon estat dels pneumàtics depèn l'estabilitat del vehicle, tant en situacions de frenat com en les d'acceleració.

Perquè el contacte entre la carretera i el vehicle es realitzi de la manera més fiable, és necessari que el pneumàtic es trobi en perfecte estat i que la seva pressió d'inflat sigui la correcta. Una pressió incorrecta en els pneumàtics pot provocar un desgast prematur dels pneumàtics i originar situacions perilloses en la conducció.

Amb l'ús, el pneumàtic sofreix desgast, el que repercuteix en la seva capacitat d’adhesió i es fa necessari controlar la profunditat de la superfície de rodadura. En cas d'observar qualsevol deterioració, és imprescindible substituir-lo el més aviat i, de passada, comprovar la correcta alineació de la direcció.

P.J.J

Pedir Presupuestos


¿Necesitas Talleres mecánicos en Barcelona?

  1. Rellena el formulario.
  2. Las empresas de Talleres mecánicos te contactarán.
  3. Te enviarán presupuestos de Talleres mecánicos y tú eliges.

Ver presupuestos de Talleres de reparaciones mecánicas y recambios en Barcelona